PISANJE EU PROJEKTA MOŽE BITI ZABAVNO

PISANJE EU PROJEKTA MOŽE BITI ZABAVNO - Novosti Prosperikon.hr
rujan 27th, 2020

UDRUGA PROSPERIKON

 provodi

PISANJE EU PROJEKTA MOŽE BITI ZABAVNO slika2

Educiranje i informiiranje o pripremi i provedbi projekta financiranih iz EU fondova, informiranje o EU, članstvu RH u EU, institucijama EU i predsjedanju Vijećem EU.

 

Ciljevi projekta su

  1. informiranje mladih o EU, članstvu RH u EU, institucijama EU, predsjedanju Vijećem EU, o zajedničkim politikama o kojima se na razini EU raspravlja i odlučuje, o donesenim odlukama koje utječu na svakodnevni život, kvalitetu života, jednake mogućnosti i ravnopravnost građana; informiranje o pravima i obvezama koji proizlaze iz članstva RH u EU te prednostima koje članstvo pruža hrvatskim građanima, posebice mladima

 

  1. održavanje edukativnih radionica i seminara za mlade s ciljem stjecanja novih znanja o EU i članstvu RH u Uniji, kao i o predsjedanju Vijećem EU.

 

  1. individualni sastanci i savjetovanje sa mladima koji žele znati više, steći praktično iskustvo radeći u udruzi na stvarnim projektima, od ideje do pripreme, izrade i provedbe projekata financiranih iz Eurospkih sredstava.

 

Namjenjeno za:

 

Mlade u dobnoj skupini od 15 do 29 godina:

  • mlade osobe koje pohađaju srednju školu
  • mlade osobe koje idu pohađaju fakultet
  • mladim nezaposlenim osobama koje se  dugotrajno nalaze na tržištu rad
  • mladim osobama koje su završile fakultet i nalaze se na tržištu rad
  • mladim nezaposlenim osobama koje zanima zapošljavanje i samozapošljavanje te pokretanje vlastitog start-up

r