E-IMPULS 2016.

E-IMPULS 2016. - Novosti Prosperikon.hr
lipanj 8th, 2016

Sustav potpora “E-Impuls 2016”

 

 1. JAČANJE KONKURENTNOSTI MIKRO I MALIH PODUZETNIKA

Korisnici: mikro i mali poduzetnički subjekti

Iznos potpore: 30.000 – 500.000 kuna

Intenzitet: 75% mikro subjekti / 60% mali subjekti

Prihvatljive projektne aktivnosti:

– Ulaganje u dugotrajnu imovinu koja služi unaprjeđenju obavljanja djelatnosti

– Ulaganje u ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju i usluge

– Uvođenje sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa

– Ulaganje u dugotrajnu imovinu koja služi za unaprjeđenje obavljanja djelatnosti

– Ulaganje u energetski učinkovitiju proizvodnju i usluge

– Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom

– Upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva

– Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete

– Stručno osposobljavanje i obrazovanje

– Marketinške aktivnosti

 

 1. PODUZETNIŠTVO ŽENA

Korisnici: mikro, mali i srednji poduzetnički subjekti u kojima jedna ili više žena posjeduje najmanje 51% vlasništva ili su žene registrirane vlasnice ili čiju upravu vodi žena

Iznos potpore: 20.000 – 400.000 kuna

Intenzitet: 85% mikro subjekti / 70% mali subjekti / 60% srednji subjekti

Prihvatljive aktivnosti:

– Ulaganje u poslovne projekte sa svrhom jačanja konkurentnosti i povećanja zaposlenosti

– Ulaganje u razvoj i nabavu novih tehnologija

– Ulaganje u povećanje postojećih proizvodnih kapaciteta i usluga

– Ulaganje u ekološki prihvatljivu i energetski učinkovitiju proizvodnju i pružanje usluga

– Uvođenja sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa, inoviranje postojećih i stvaranje novih proizvoda i usluga te provedba organizacijskih ili marketinških inovacija

– Uređenje poslovnog prostora/radionice

– Upravljanje i zaštita intelektualnog vlasništva, uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete

– Stručno osposobljavanje i obrazovanje

– Marketinške aktivnosti

– Usluge čuvanja djece za žene poduzetnice

 

 1. PODUZETNIŠTVO HRVATSKIH BRANITELJA

Korisnici: poduzetnici, hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, mikro, mali i srednji poduzetnički subjekti

Iznos potpore: 50.000 – 500.000,00 kuna

Intenzitet: 85% mikro subjekti / 70% mali subjekti / 60% srednji subjekti

Prihvatljive projektne aktivnosti:

– Modernizacija i proširenje postojeće djelatnosti

– Uvođenje sustava za unaprjeđenje poslovanja i modernizaciju procesa, inoviranje postojećih i stvaranje novih proizvoda i usluga te provedba organizacijskih ili marketinških inovacija

– Uređenje poslovnog prostora/radionice

– Stručno osposobljavanje i obrazovanje

– Marketinške aktivnosti

– Stručno usavršavanje

– Troškovi plaća izravno vezanih uz provođenje projekta

– Ostale aktivnosti sukladno Poslovnom planu

 

 1. PODUZETNIŠTVO CILJNIH SKUPINA MLADI, POČETNICI, OSOBE SA INVALIDITETOM

Korisnici: mikro, mali i srednji poduzetnički subjekti (mladi u dobi od 32 godine / početnici koji su započeli poslovnu djelatnost od 1.1.2015. / subjekti u vlasništvu osoba s invaliditetom (civilni i vojni invalidi uz rješenje nadležne ustanove))

Iznos potpore: 20.000 – 100.000 kuna

Intenzitet: 100%

Prihvatljive projektne aktivnosti:

– Nabava opreme, alata i inventara (ne uključuje potrošni materijal, trgovačku robu i vozila)

– Uređenje unutarnjeg poslovnog prostora/radionice

– Izrada poslovnog plana i konzultantske usluge za financiranje poslovanja

– Poduzetnička i informatička izobrazba, osim troškova studija

– Troškovi izrade web stranice i promidžbenog materijala za e-poslovanje

– Troškovi osnivanja (ne uključuje osnivački kapital)

– Nabava patenta, licenci, posebnih znanja i vještina – know-how ili nepatentiranog tehničkog znanja

– Savjetodavne usluge, tj. intelektualne usluge koje obavljaju vanjski savjetnici, a koje nisu povezane s redovitim tekućim troškovima te nemaju stalni ili periodički karakter troška.

 

 1. POTICANJE START – UP-ova

Namjena: poticanje razvoja inovativnih projekata

Korisnici: mikro, mali i srednji poduzetnički subjekti koji su registrirani unutar razdoblja od 5 godina od datuma podnošenja prijave i nisu isplaćivala dobit vlasnicima

Iznos potpore: najviši iznos pojedinačno dodijeljene potpore je 200.000,00 kuna.

Prihvatljive projektne aktivnosti:

-ulaganje u daljnji razvoj i/ili komercijalizaciju inovativnog proizvoda ili usluge

 

 1. DOMAĆI SAJMOVI

Korisnici: mikro i mali poduzetnički subjekti

Iznos potpore: 5.000,00 do 50.000,00 kuna

Intenzitet: 100%

Prihvatljive projektne aktivnosti:

– Nastupi na sajmovima/izložbama u Republici Hrvatskoj

– Zakup izložbenog prostora

– Uređenje, opremanje i pripremanje štanda

– Izrada promidžbenog materijala (katalozi, letci, vizitke)

– Troškovi transporta izložaka

– Troškovi uvrštavanja u sajamski katalog

– Troškovi smještaja (prihvatljiv je trošak hotela s najviše tri zvjezdice)

– Troškovi prijevoza (trošak prijevoza autobusom 2kn/km ili trošak karte za ostala prijevozna sredstva u slučaju putovanja zrakoplovom – ekonomska klasa)

 

 1. TRADICIJSKI I UMJETNIČKI OBRTI

Korisnici: obrti, trgovačka društva i zadruge koji obavljaju djelatnost na obrtnički način i izrađuju proizvode tradicijskog i umjetničkog obrta

Iznos potpore: 10.000 – 100.000 kuna

Intenzitet: 100%

Prihvatljive projektne aktivnosti:

– Nabava alata i opreme potrebnih za unaprjeđenje proizvodnog procesa, osim nabave i repromaterijala i prijevoznih sredstava

– Poboljšanje uvjeta rada u radionici

– Usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda (ispitivanje i testiranje proizvoda, troškovi stjecanja znaka tradicijskog odnosno umjetničkog obrta, inovacije u dizajnu proizvoda, izrada ambalaže i dr.)

– Edukacija/stručno osposobljavanje zaposlenih u svrhu obogaćivanja znanja i vještina u tradicijskim obrtima

 

 1. ZADRUŽNO PODUZETNIŠTVO

Korisnici: zadruge, socijalne zadruge (umanjena radna sposobnost, nepovoljne okolnosti)

Iznos potpore: 20.000 – 250.000 kuna

Intenzitet: 75%

Prihvatljive projektne aktivnosti:

– Nove tehnologije

– Povećanje proizvodnih kapaciteta, ulaganje u ekološki prihvatljiviju i energetski učinkovitiju proizvodnju zadruga

– Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom

– Jačanje marketinških aktivnosti

– Unaprjeđenje i primjena novih znanja

– Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitetom

 

 1. PODUZETNIŠTVO KLASTERA

Korisnici: klasteri (udruženi subjekti malog gospodarstva – gospodarsko interesna društva, obrti zadruge, društva s ograničenom odgovornošću, dionička društva)

Iznos potpore: do 250.000 kuna za klastere u osnivanju / do 450.000 kuna za operativne klastere

Prihvatljive projektne aktivnosti:

– Nove tehnologije

– Povećanje proizvodnih kapaciteta, energetske učinkovitosti i ekološke proizvodnje

– Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom

– R&D

– Upravljanje i zaštita intelekt. vlasništva

– Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete

– Stručno osposobljavanje, izobrazba i posebno obrazovanje klaster – menadžera

– Marketinške aktivnosti

– Studije opravdanosti osnivanja klastera

– Priprema i izradu projektnih prijedloga (SF EU)

 

 1. REVITALIZACIJA POSLOVNIH PROSTORA

Korisnici: mikro i mali poduzetnički subjekti

Iznos potpore: 25.000 – 75.000 kuna

Intenzitet: 100%

Prihvatljive projektne aktivnosti:

– Uređenje i opremanje poslovnog prostora u dugoročnom najmu (poslovni prostori u državnom vlasništvu i vlasništvu JLPS)

– Prilagodba, prenamjena i proširenje poslovnog prostora

– Prilagodba poslovnog prostora za osobe s invaliditetom

 

 1. NAUKOVANJE ZA OBRTNIČKA ZANIMANJA

Korisnici: mikro, mali i srednji poduzetnički subjekti koja primaju naučnike na naukovanje

Prihvatljive projektne aktivnosti: izvođenje programa naukovanja za deficitarna zanimanja u sustavu vezanih obrta

Iznos potpore: 15.000,00 do 150.000,00 kuna

Intenzitet: 80% prihvatljivih troškova za isplatu prosječnih nagrada učenicima / do 50% najvišeg iznosa potpore naknada mentoru

 

 1. UČENIČKE ZADRUGE, VJEŽBOVNE TVRTKE I STUDENTSKI PODUZETNIČKI INKUBATORI

Korisnici: osnovne i srednje strukovne škole i visoke škole/fakulteti

Iznos potpore: 20.000,00 do 100.000,00 kuna.

Prihvatljive projektne aktivnosti:

-Sufinanciranje učeničkih zadruga u osnovnim i srednjim školama,

-Sufinanciranje vježbovnih tvrtki u srednjim školama,

-Sufinanciranje poduzetničkih inkubatora

 

 1. STIPENDIRANJE UČENIKA U OBRTNIČKIM ZANIMANJIMA

Korisnici: učenici srednjih škola koji se obrazuju u deficitarnim obrtničkim zanimanjima u sustavu vezanih obrta

Iznos stipendije: 750,00 kuna mjesečno po učeniku za školsku godinu 2016/2017. od 01.09.2016. do 31.08.2017. godine (9.000,00 kuna)

 

 1. CJELOŽIVOTNO OBRAZOVANJE ZA PODUZETNIKE

Korisnici: mikro, mali i srednji poduzetnički subjekti te fizičke osobe

Iznos potpore: do 80% prihvatljivih troškova

Prihvatljive projektne aktivnosti:

– Polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti

– Pripremu za polaganje ispita o stručnoj osposobljenosti

– Polaganje majstorskog ispita

– Pripremu za polaganje majstorskog ispita

– Prekvalifikacija

– Polaganje pomoćničkog ispita

– Izdavanje dozvola (licenci) za izvođenje praktičnog dijela naukovanja

 

 1. PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA (otvoreno)

Korisnici: organizatori gospodarskih događanja i manifestacija, sajmova i drugih oblika promidžbe malog i srednjeg poduzetništva i obrta

Iznos potpore:

Za znanstveno – stručne skupove:

Do 50.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup međunarodnog karaktera

Do 30.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup državnog karaktera

Do 20.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup regionalnog karaktera

Do 10.000,00 kuna za znanstveno – stručni skup gradskog/lokalnog karaktera

Za gospodarske manifestacije:

Do 140.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju međunarodnog karaktera

Do 120.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju državnog karaktera

Do 50.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju regionalnog karaktera

Do 20.000,00 kuna za gospodarsku manifestaciju gradskog/lokalnog karaktera