KREĆEMO U PODUZETNIŠTVO

KREĆEMO U PODUZETNIŠTVO - Novosti Prosperikon.hr
kolovoz 6th, 2021

EDUKATIVNE RADIONICE „KREĆEMO U PODUZETNIŠTVO – MLADI

Održavanje predavanja i radionica

Termini predavanja : 21.08.2021 – 31.12.2021.

Teme: 

  1. MOGUĆNOSTI SAMOZAPOŠLJAVANJA
  2. OSNOVE UPRAVLJANJA TVRTKOM I ADMINISTRACIJA
  3. KAKO PRODATI SVOJ PROIZVOD ILI USLUGU
  4. POTICAJNA SREDSTVA I KAKO DO NJIH
  5. IZRADA KVALITETNE WEB STRANICE I MARKETING PODUZEĆA
  6. OSNOVE POSLOVNE KOMUNIKACIJE
  7. Praktična nastava i individualno savjetovanje u prostorima Prosperikona.

 

Ciljana grupa: Mladi od 15 do 29 godina!!

 

Prijave putem e-maila:

 

info@prosperikon.hr

nives.mikulec@prosperikon.hr

nikolina.dugandzic@prosperikon.hr