„Pisanje EU projekta može biti zabavno“

„Pisanje EU projekta može biti zabavno“ - Novosti Prosperikon.hr
listopad 14th, 2017

Udruga Prosperikon drugi puta uspješno provodi projekt „Pisanje EU projekta može biti zabavno“ te poziva sve Neprofitne organizacije sa područja grada Zagreba na aktivno sudjelovanje u besplatnim radionicama koje će se održati tijekom listopada, studenog i prosinca.

Više informacija o projektu u rubrici PROJEKTI.

Prijava na besplatne radionice:

e-mail: info@prosperikon.hr