ZAVRŠIO PROJEKT PISANJE EU PROJEKTA MOŽE BITI ZABAVNO

ZAVRŠIO PROJEKT PISANJE EU PROJEKTA MOŽE BITI ZABAVNO - Novosti Prosperikon.hr
rujan 27th, 2020

ministarstvo-vanjskih-i-europskih-poslova-logo

Poštovani,

 

završio je projekt PISANJE EU PROJEKTA MOŽE BITI ZABAVNO. Nakon 6 mjeseci sudjelovanja na kreativnim radionicama i online predavanjima, završili smo jedan ciklus tema. Naravno, nije kraj, projekt e nastavlja i dalje. Sada kada smo se “uhodali” i imamo sve online, bilo bi šteta ne nastaviti stjecati nova znanja i vještine.

Educiranje i informiiranje o pripremi i provedbi projekta financiranih iz EU fondova,

informiranje o EU, članstvu RH u EU, institucijama EU i predsjedanju Vijećem EU.

 

Projekt je bio namijenjen mladima u dobnoj skupini od 15 do 29 godina, i to:

 • mlade osobe koje pohađaju srednju školu
 • mlade osobe koje idu pohađaju fakultet
 • mladim nezaposlenim osobama koje se  dugotrajno nalaze na tržištu rad
 • mladim osobama koje su završile fakultet i nalaze se na tržištu rad
 • mladim nezaposlenim osobama koje zanima zapošljavanje i samozapošljavanje te pokretanje vlastitog start-up

OSTVARENI SU GLAVNI CILJEVI

 • informiranje mladih o EU, članstvu RH u EU, institucijama EU, predsjedanju Vijećem EU, o zajedničkim politikama o kojima se na razini EU raspravlja i odlučuje, o donesenim odlukama koje utječu na svakodnevni život, kvalitetu života, jednake mogućnosti i ravnopravnost građana; informiranje o pravima i obvezama koji proizlaze iz članstva RH u EU te prednostima koje članstvo pruža hrvatskim građanima, posebice mladima
 • održavanje edukativnih radionica i seminara za mlade s ciljem stjecanja novih znanja o EU i članstvu RH u Uniji, kao i o predsjedanju Vijećem EU
 • individualni sastanci i savjetovanje sa mladima koji žele znati više, steći praktično iskustvo radeći u udruzi na stvarnim projektima, od ideje do pripreme, izrade i provedbe projekata financiranih iz Europskih sredstava

 

Pokazatelji uspješnosti projekta:

 

 • Održane edukativne radionice, seminari i individualna savjetovanja
 • Povećana zainteresiranost mladih za informiranje o EU, članstvu RH u EU, prednostima članstva u EU, politikama, mogućnostima za mlade za 40%
 • Povećan broj mladih informiranih o Europskoj uniji i Vijeću za 20%
 • Održana individualna savjetovanja za zainteresirane koji žele sudjelovati u pripremi i provedbi projekata