„PISANJE EU PROJEKTA MOŽE BITI ZABAVNO“

„PISANJE EU PROJEKTA MOŽE BITI ZABAVNO“ - Novosti Prosperikon.hr
listopad 14th, 2017

Ime projekta: „Pisanje EU projekta može biti zabavno“

Nositelj Projekta: udruga Prosperikon

Izvori financiranja: Projekt je sufinanciran sredstvima Grada Zagreba putem Javnog natječaja za financiranje programa i projekta udruga iz područja europskih integracija i fondova Europske unije iz Proračuna Grada Zagreba za 2017.

U sklopu projekta održati će se tri puta informativno predavanje i radionice na temu praćenja natječaja i pisanja projektnih prijedloga kako bi se korisnike informiralo o mogućnostima i načinima povlačenja sredstava. Program će se sastojati od deset tema koje će korisnicima omogućiti pronalazak adekvatnog natječaja, pronalazak partnera, oblikovanje projektne ideje, izradu projektnog prijedloga i pripremu za provedbu projekta. Teme su razrađene na temelju najčešćih pitanja prilikom savjetovanja partnerskih organizacija i neformalnog istraživanja provedenog među neprofitnim organizacijama koje nisu provodile EU projekte.

Teme : Kratak pregled Kohezijske politike i Programe unije, Proračun EU, Traženje natječaja i pravilno čitanje javnog poziva/teksta natječaja, Pronalazak partnera i ispunjavanje partnerskih izjava, Prikupljanje dokumentacije, Izradu prijavnog obrasca, Izradu obrasca proračuna, Izradu logičke matrice, Slanje prijave i natječajne dokumentacije te Provedbu projekta.

Krajnji korisnici projekta su neprofitne organizacije koje se bave socijalno isključenim skupinama, manjinama i organizacije koje se bave kulturnim djelatnostima. Izravnih krajnjih korisnika će u sklopu projekta biti 45, dok će neizravnih korisnika biti minimalno 100.